Přeskočit na obsah

Okres

Mladá Boleslav

Bakov nad Jizerou

Benátky nad Jizerou

Nové Benátky

Staré Benátky

Bezdědice

 Bezdědický hřbitov se rozprostírá kolem novorománského kostela svatého Václava, který je sice od roku 2007 veden jako Kulturní památka České republiky, nicméně se nachází v havarijním stavu.

Čistá

Kolem kostela sv. Vavřince se rozkládá hřbitov s řadou náhrobků z 19. století.

Prof. Jaroslav Václav Holeček

Akademický malíř a sklářský výtvarník Jaroslav Václav Holeček se narodil roku 1907 v Čisté.

V bratislavském a pieštianském muzeu působil jako výtvarník, následně byl jmenován vedoucím sklářské školy v Novém Boru, kde vyučoval od roku 1934. Mezi jeho nejvýznamnější žáky patří Stanislav Libenský. Koncem 60. let působil na generálním ředitelství Československých závodů sklářských. 

Mezi jeho nejvýznamnější práce patří:
  • oltářní vitráž pro kostel sv. Anežky v Českých Velenicích
  • vitrážová okna v cist. síni Starobrněnského kláštera
  • vitrážová okna s náměty českých patronů pro Československou smírčí kapli na Olivetské hoře v Jeruzalémě

Pěkné pojednání o jeho životě napsal Josef Müller.
Prof. Holeček byl pochován v roce 1982 v Čisté se svými rodiči.

Dolní Bousov

Dolní Slivno

Krnsko

Starý hřbitov v areálu římskokatolického kostela sv. Jiří obsahuje řadu zajímavých náhrobků z přelomu 19. a 20. století. Tento hřbitov je dodnes funkční. 
Uvádí ho barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1769 od A. Jedličky z Prahy.

Netypické je, že jím prochází veřejná cesta k domkům na úbočí nad kostelem. 

Krpy

Kolem kostela Stětí sv. Jana Křtitele se nachází starý a v současnosti už nepoužívaný hřbitov. 

Strenice

Kolem kostela sv. Bartoloměje ve Strenicích se nachází zajímavý hřbitov s celou řadou kamenných náhrobků, které pochází ze 16. století. Mnohé sem byly dovezeny z okolních zaniklých hřbitovů. Areál kostela je od roku 1967 chráněn jako kulturní památka.

Všeborsko