Přeskočit na obsah

Petra Jiřinská

Hřbitovy jako cesta k pochopení minulosti a jejich následků

Odmala jsem si oblíbila náš vesnický hřbitov, kam mě babička pravidelně vodila za členy naší rodiny, kteří už fyzicky nebyli mezi námi. 

Od útlého dětství mě přitahovala atmosféra tohoto místa a jeho symbolická řeč, kterou vypráví těm, kteří jsou ochotni naslouchat.

Brzy jsem tak mohla poznat nejen historii naší rodiny, ale i dějiny naší vsi. Něco mi sdělily samotné náhrobky, na mnohé jsem se doptala babičky. Později jsem pokračovala pátráním v obecních kronikách a tázáním se starousedlíků. Byl to první krok k tvorbě webu o historii naší obce.

Hřbitovy jsou galerií pod otevřeným nebem

Jako grafik a kreslíř mám ráda výtvarné umění všeho druhu. Hřbitovy jsou místem, kde se všechny typy vizuálního umění propojují: sochy, fotky, typografie, poesie, architektura,…

Na starých hřbitovech je to pak procházka mezi anděly, kazateli, génii, éterickými postavami dívek, bustami a poprsími významných občanů. Nechybí ani překvapení v podobě symbolů, které byly pro život pohřbeného člověka důležité nebo ho vystihovaly.

 

Hřbitovy více vypovídají o živých než o mrtvých.

Nová města a vesnice poznávám přes jejich hřbitovy. Vidím, jaký tam lidé mají vztah ke svým předkům, jakou návaznost na rodinnou historii cítí. Také poznávám jejich estetické vnímání – i když o atributech náhrobní plastiky se zdráhám mluvit jen jako o otázce vkusu a nevkusu. 

Hřbitovy jsou místem, kde k nám naše dějiny promlouvají velmi silně. Historii naší země jsme se učili v dějepise; víme o důležitých událostech, které zásadně ovlivnili životy našich předků. Když pak ale stojíme před hrobem padlého vojáka nebo významné osobnosti naší vlasti, dojde nám celé učivo ve zcela jiné hloubce.

Spojuji výtvarnou tvorbu s dokumentární

Místa posledního odpočinku fotím a kreslím od základní školy. Za ty roky vidím, kolik se toho na těchto místech změnilo. Tu zmizela fotka či socha, tu spadl celý náhrobek, jinde staré náhrobky zrušil tamější úřad. Anebo zanikají celé hřbitovy, především židovské a sudetoněmecké.

Na svých fotografiích a kresbách se snažím uchovávat podobu a atmosféru těchto míst. Někdy se podaří zabránit jejich zániku, jindy po nich zbyde alespoň obrazová vzpomínka.

 

Jsem grafik, kreslíř a nadšený dokumentarista. 
Podnikatelům pomáhám vizuálně obléknout jejich produkty i služby a rodinám jejich vzpomínky.

Navrhuji obalový design i s produktovou fotografií, také návody na sestavení výrobků. Jako vystudovaný knižní grafik vytvářím rodinné foto kroniky na míru a dovedu zdigitalizovat a vyretušovat i velmi poškozené fotografie.