Přeskočit na obsah

Okres

Nymburk

Milovice

Městský hřbitov

Vojenský hřbitov

Během druhé světové války vznikl v Milovicích internační tábor pro válečné zajatce. Jednalo se především o Italy, Rusy, Srby, Rakušany i Čechy. Mnozí z nich zemřeli na epidemii tyfu a také kvůli podvýživě. Jsou pohřbeni v hromadných šachtách.

Prof. Jaroslav Václav Holeček

Akademický malíř a sklářský výtvarník Jaroslav Václav Holeček se narodil roku 1907 v Čisté.

V bratislavském a pieštianském muzeu působil jako výtvarník, následně byl jmenován vedoucím sklářské školy v Novém Boru, kde vyučoval od roku 1934. Mezi jeho nejvýznamnější žáky patří Stanislav Libenský. Koncem 60. let působil na generálním ředitelství Československých závodů sklářských. 

Mezi jeho nejvýznamnější práce patří:
  • oltářní vitráž pro kostel sv. Anežky v Českých Velenicích
  • vitrážová okna v cist. síni Starobrněnského kláštera
  • vitrážová okna s náměty českých patronů pro Československou smírčí kapli na Olivetské hoře v Jeruzalémě

Pěkné pojednání o jeho životě napsal Josef Müller.
Prof. Holeček byl pochován v roce 1982 v Čisté se svými rodiči.