Přeskočit na obsah

Okres

Mladá Boleslav

Zdětín

Hřbitov kolem kostela Všech svatých

Pohřbívalo se tu do 70. let 19. století.

Na zdejším hřbitově se dochoval jediný náhrobek ˗ a to rodiny Svačinových. Byl to selský rod s největším pozemkem ve vsi, který se nacházel hned za kostelem. Za druhé světové války si výše zmíněný statek přivlastnili Němci pro své Bessarábce a následně jej zabrali komunisté pro chov hovězího dobytka. 

V 50. letech zdejší kolchoz zredukoval pozemek hřbitova, aby vytvořil příjezd do nově vystavěného teletníku.

Kostel Všech svatých

Gotický kostel Všech svatých pochází ze 13. století. Stojí na návsi uprostřed vesnice.
Stavba je z lámaného kamene a střechu kryjí prejzy.
Od 3. května 1958 je památkově chráněn.

Této mimořádné stavbě jsem věnovala samostatnou webovou stránku.

Zádušní a obecní hřbitov

Můj nejmilejší hřbitov, kde jsem jako dítě strávila snad každé ráno letních prázdnin.

Když už nestačil hřbitov za kostelem Všech svatých na návsi, roku 1894 obec postavila obvodovou hřbitovní zeď směrem k Benátkám nad Jizerou. O rok později dostavěla márnici. 

Roku 1927 se hřbitov rozšiřoval a tak ke hřbitovu zádušnímu přibyl i hřbitov obecní.

Prof. Jaroslav Václav Holeček

Akademický malíř a sklářský výtvarník Jaroslav Václav Holeček se narodil roku 1907 v Čisté.

V bratislavském a pieštianském muzeu působil jako výtvarník, následně byl jmenován vedoucím sklářské školy v Novém Boru, kde vyučoval od roku 1934. Mezi jeho nejvýznamnější žáky patří Stanislav Libenský. Koncem 60. let působil na generálním ředitelství Československých závodů sklářských. 

Mezi jeho nejvýznamnější práce patří:
  • oltářní vitráž pro kostel sv. Anežky v Českých Velenicích
  • vitrážová okna v cist. síni Starobrněnského kláštera
  • vitrážová okna s náměty českých patronů pro Československou smírčí kapli na Olivetské hoře v Jeruzalémě

Pěkné pojednání o jeho životě napsal Josef Müller.
Prof. Holeček byl pochován v roce 1982 v Čisté se svými rodiči.