Přeskočit na obsah

Okres

Jablonec nad Nisou

Malá Skála

Klasicistní lesní hřbitov ve Vranském lese založil v roce 1813 majitel zdejšího panství Franz Zacharias Römisch a nazýval jej „Nivou smrti“. Vytvořil takový malý Slavín – jsou tu pohřbeny největší osobnosti zdejší oblasti.

Uprostřed hřbitůvku je shluk kamenů s podstavcem, na kterém se tyčil vysoký bílý kříž.

Hrobka Franze Z. Römische

Dominantou hřbitova je hrobka jeho zakladatele. Ten odpočívá pod alegorickou sochou Víry od sochaře Franze Pettricha.

Hrobka Johana C. E. Römische

Další významná hrobka patří zakladatelovu bratrovi Johanovi. Protože Franz zemřel bezdětný, odkázal své jmění jemu.

Hrobky rodiny Oppenheimerových

Jedná se o další majitelé panství od roku 1866. Přestavěli zámeček do secesní podoby a postavili kapli sv. Vavřince a také zámecký hostinec.

Hrobky rodiny Medingerovy

Hrobku nechal vybudovat další majitel panství, Vilém Medinger, který ho zakoupil v roce 1903. Jde o jeskynní hrobku, ve které pochoval svou rodinu. Sám je však pohřben v Německu, protože mu byl v roce 1945 zkonfiskován majetek.

 

Hrobka byla v pozdějších letech vyrabovaná, proto se vchod nechal zazdít. Před vchodem je náhrobek s Andělem vítězství, ze kterého se ale dochovalo jen torzo.

Hrobky významných osobností

Jsou tu pochováni zámečtí zaměstnanci a další maloskalské osobnosti.

Hrob Jarmily Glázrové

Posledním pochovaným na tomto hřbitově je spisovatelka Jarmila Glázrová.

Prof. Jaroslav Václav Holeček

Akademický malíř a sklářský výtvarník Jaroslav Václav Holeček se narodil roku 1907 v Čisté.

V bratislavském a pieštianském muzeu působil jako výtvarník, následně byl jmenován vedoucím sklářské školy v Novém Boru, kde vyučoval od roku 1934. Mezi jeho nejvýznamnější žáky patří Stanislav Libenský. Koncem 60. let působil na generálním ředitelství Československých závodů sklářských. 

Mezi jeho nejvýznamnější práce patří:
  • oltářní vitráž pro kostel sv. Anežky v Českých Velenicích
  • vitrážová okna v cist. síni Starobrněnského kláštera
  • vitrážová okna s náměty českých patronů pro Československou smírčí kapli na Olivetské hoře v Jeruzalémě

Pěkné pojednání o jeho životě napsal Josef Müller.
Prof. Holeček byl pochován v roce 1982 v Čisté se svými rodiči.

Staré Benátky