Přeskočit na obsah

Okres

Náchod

Broumov

Broumovský hřbitov se rozkládá kolem Hřbitovního kostela Panny Marie, který už tu stával v polovině 12. století. Původní stavbu ale vypálili husité v roce 1421. O 20 let déle tu už stála nová stavba, kterou však v polovině 16 století opět poničil požár.

Je to nejstarší dochovaná dřevěná stavba na území naší republiky.

Pohled na interiér dřevěného kostela, při jehož stavbě se nepoužil jediný hřebík.

Kolem kostelíka je ochoz s historickými náhrobky od poloviny 16. století:

Nedaleko kostelíka se nachází pohřebiště Benediktinů a také pohřebiště řádových sester, které byly nucené k pobytu v Broumovském klášteře.

Památník obětem Prusko-Rakouské války

Jehlanový obelisk na památku padlých
v roce 1866.

Náhrobník Rosy Zeppertové

s dvojicí truchlících postav při pylonu s vázou, pocházející z pražské dílny sochařů Maxů.

Nejstarší náhrobníky ve hřbitovní zdi: